Ką būtina žinoti apie paveldėto nekilnojamojo turto pardavimą

Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – LR GPMĮ) 17 straipsnis numato, jog gyventojų pajamos pardavus ar kitaip perleidus nekilnojamąjį turtą, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamos jeigu:

  • parduodamas nekilnojamas turtas (būstas) įsigytas anksčiau negu prieš 10 metų iki jo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, t. y. prieš parduodant nekilnojamąjį turtą gyventojo nuosavybėje jis išbuvo 10 metų (LR GPMĮ 17 str. 1 d. 28 p.), arba,
  • parduodamas nekilnojamas turtas (būstas), kuriame pastaruosius 2 metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn buvo gyventojo gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka (LR GPMĮ 17 str. 1d. 53 p.), arba,
  • pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn būstą, kuriame gyventojo gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka, buvo trumpesnį negu 2 metų laikotarpį, tačiau gautos pajamos per vienerius metus nuo būsto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn panaudojamos kito būsto, kuriame gyventojas teisės aktų nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą, įsigijimui (LR GPMĮ 17 str. 1d. 54 p.).
paveldėto nekilnojamojo turto pardavimas

Nusprendus parduoti nekilnojamąjį turtą neišlaikius jo nuosavybėje 10 metų ir nesant kitų aukščiau nurodytų pagrindų tokio tipo pajamų neapmokestinimui, atkreiptinas dėmesys į tai, kaip apskaičiuojama gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinama nekilnojamojo turto pardavimo pajamų dalis. Gyventojų pajamų mokesčiu yra apmokestinamas skirtumas, susidarantis tarp nekilnojamo turto (būsto) įsigijimo kainos ir jo pardavimo kainos, todėl yra labai svarbu turėti dokumentą, patvirtinantį nekilnojamojo turto įgijimo kainą, šiuo atveju tai galėtų būti paveldėjimo teisės liudijimas, kuriame būtų nurodyta paveldimo turto vertė. Priešingu atveju, negalint pagrįsti nekilnojamojo turto įsigijimo kainos, gyventojų pajamų mokestis bus skaičiuojamas nuo visos nekilnojamojo turto pardavimo kainos.

Reikalinga konsultacija?

+370 608 87950
info@realhome.lt